Różne, Porady

Bezpieczeństwo i higiena pracy (w skrócie: BHP) dotyczy nie tylko fabryk, ale i placu budowy, na którym powstaje Twój wymarzony dom. Ignorowanie obowiązku ich przestrzegania jest nieetyczne ze strony inwestora, a do tego niezgodne z prawem. Warto zatem sprawdzić, jakie obowiązują przepisy BHP na budowie, aby realizacja projektu domu przebiegała bez stresu i niepotrzebnych komplikacji.

Według prawa budowlanego za BHP na budowie odpowiada kierownik budowy, którego wybiera (w zależności od sposobu realizacji projektu domu) inwestor lub generalny wykonawca. Kierownik budowy musi:

 • posiadać uprawnienia do sprawowania kontroli nad pracami budowlanymi,
 • figurować na liście Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pracownia projektowa Dobre Domy radzi jednak, aby samodzielnie zyskać podstawową wiedzę dotyczącą przepisów BHP na budowie, żeby również inwestor mógł zorientować się, kiedy kierownik budowy dopełnia swoich obowiązków, a kiedy nie.

BHP na budowie – przygotowanie placu budowy

Prawo budowlane jasno precyzuje zasady BHP dotyczące zagospodarowania terenu pod budowę domu. Zgodny z prawem plac budowy musi posiadać:

 • ogrodzenie chroniące sąsiednie działki i drogi użytku publicznego przed skutkami ubocznymi prac,
 • wyznaczone miejsce na składowanie materiałów budowlanych,
 • wyznaczone strefy szczególnie niebezpiecznych prac,
 • dostęp do energii elektrycznej i wody,
 • łączność telefoniczną,
 • pomieszczenia sanitarne i socjalne.

BHP na budowie wymaga także, aby w widocznym miejscu, przy lub na ogrodzeniu, znalazła się żółta, budowlana tablica informacyjna o wymiarach nie mniejszych niż 90x70 cm. W sposób czytelny i odporny na warunki pogodowe umieszcza się na niej m.in. takie informacje, jak:

 • rodzaj prowadzonych robót budowlanych,
 • dane kontaktowe inwestora,
 • dane kontaktowe wykonawcy,
 • dane kontaktowe kierownika budowy,
 • numery telefonów alarmowych (policji, pogotowia, straży pożarnej)

Warto pamiętać, że konkretne inwestycje będą wymagały innych działań przygotowawczych na placu budowy – np. przy realizacji projektu domu Celina II ze stromym dachem dwuspadowym konieczne będzie zapewnienie robotnikom pracującym na wysokościach podstawowych zabezpieczeń, takich jak balustrady, siatki ochronne oraz szelki bezpieczeństwa.

Zasady BHP na budowie w trakcie realizacji projektu domu

Kiedy kierownik budowy podejmie decyzję, że można rozpocząć budowę domu, przestrzeganie przepisów BHP staje się szczególnie ważne. Od tego momentu bowiem konieczne jest dbanie o bezpieczeństwo:

 • członków ekipy budowlanej,
 • wszystkich osób odwiedzających plac budowy,
 • przechodniów poruszających się w bliskim otoczeniu placu budowy.

Podstawowa zasada BHP na budowie brzmi „ochrona zbiorowa ponad ochroną indywidualną”. W związku z tym należy robić wszystko, aby uniknąć sytuacji grożącej wypadkami zbiorowymi – przestrzegać wszystkich precyzyjnych przepisów przeciwpożarowych, a także instrukcji użytkowania oraz składowania urządzeń elektrycznych i substancji chemicznych. Niezwykle istotne jest również zadbanie o to, aby pracownicy mogli pracować przy dobrym, naturalnym oraz sztucznym oświetleniu.

Do środków ochrony indywidualnej zalicza się z kolei zapewnienie odzieży ochronnej zarówno pracownikom, jak i np. inwestorowi oraz jego rodzinie odwiedzającej plac budowy. Podstawą dla wszystkich kaski oraz okulary ochronne, zaś robotnicy muszą również dysponować:

 • nausznikami;
 • obuwiem ochronnym;
 • ubraniem chroniącym skórę, w szczególności kolana i łokcie;
 • rękawicami.

Kierownik budowy musi również dbać o stan zdrowia członków ekipy budowlanej i nie dopuszczać do pracy osób, które stanowią realne zagrożenie dla życia lub zdrowia siebie i innych.

W razie niedostosowania się kierownika budowy do przepisów BHP grozi mu wyrzucenie z listy Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, kara grzywny lub nawet pozbawienia wolności. Chcesz wiedzieć, jakie jeszcze wyzwania czekają na Ciebie w trakcie budowy domu? Zajrzyj na poradnik Dobre Domy i poznaj szereg innych porad, dzięki którym realizacja projektu będzie znacznie łatwiejsza.