Ogrzewanie, Piece, Kotły

pompa ciepła rejestracja | Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Jesteś właścicielem pompy ciepła? Zastanawiasz się, czy powinieneś ją rejestrować? W większości przypadków odpowiedź będzie zdecydowanie twierdząca, a zaniechania w tej materii mogą grozić sporymi karami finansowymi. Jesteś ciekawy, jak w ogóle to zrobić? Zapraszamy do lektury naszego artykułu!

 

Obowiązek rejestracji – kiedy dotyczy?

Na wstępie warto podkreślić, że obowiązek rejestracji nie dotyczy wbrew pozorom tylko nowych pomp ciepła, ale także tych pracujących już od wielu lat. Głównym czynnikiem determinującym rejestrację jest określona ilość czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy, czyli tzw. F-gaz jest parametrem znajdującym się w pompie ciepła (jak również w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych), który uwolniony do atmosfery może w znaczący sposób przyczynić się do efektu cieplarnianego. Trudno nie zauważyć, że z roku na rok można zaobserwować znaczny wzrost montowanych pomp ciepła, stąd i zagrożenie rokrocznie wzrasta. Ustawa F-gazowa dokładnie określa jakie obowiązki mają instalatorzy, serwisanci i sami użytkownicy pomp ciepła czyli właściciele oraz ustala ogólne zasady eksploatacji tych urządzeń.

Pompa ciepła – kto montuje?

Rejestracja pompy ciepła nie może odbyć się bez jej wcześniejszego zamontowania. To, kto może takiego montażu dokonać zależne jest od Ustawy F-gazowej i są to wszystkie osoby które uzyskały certyfikat dla Personelu czyli może to być tylko osoba, która posiada uprawnienia F-gazowe. Aby je zdobyć należy ukończyć kurs F-gazy i zdać z wynikiem pozytywnym egzamin przed Jednostką oceniającą personel, a następnie otrzymać certyfikat F-gazowy który wydawany jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenia F-gazy dedykowane są przede wszystkim do przedsiębiorców oraz pracowników, którzy na co dzień zajmują się nie tylko instalowaniem, ale także konserwacją lub serwisowaniem pomp ciepła (jak również urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych). Rejestracja pompy ciepła – kto, kiedy i w jaki sposób przeprowadza?

Na kursie F-gazy omawiana jest m.in. ustawa F-gazowa, w myśl której to właśnie właściciel pompy ciepła jest jej głównym operatorem i odpowiada za takie czynności jak: przeglądy okresowe na których obowiązkowo przeprowadza się kontrolę szczelności oraz czynności serwisowe zarówno pojedynczych urządzeń, jak i całej instalacji, wykonywanie powyższych prac w terminie i ich oznaczanie w Karcie urządzenia oraz oczywiście ewentualne naprawy. Czym jest Karta urządzenia? To dokument, który powstaje w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) właśnie w wyniku rejestracji pompy ciepła. ·

  • Obowiązek założenia Karty Urządzenia dotyczy urządzeń zawierających co najmniej 3 kg i więcej F-gazów / SZWO lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 .
  • Kartę Urządzenia przygotowuje operator i prowadzi je dla każdego urządzenia oddzielnie.
  • Operatorzy urządzeń zobowiązani są do zapewnienia, aby wpis do Karty Urządzenia dokonała osoba posiadająca certyfikat dla personelu.
  • Karty Urządzenia stanowią element Centralnego Rejestru Operatorów i są sporządzane w formie elektronicznej w trybie bezpośredniego połączenia z tym rejestrem. Przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzenia operator jest obowiązany do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Operatorów, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego – Instytut Chemii Przemysłowej
  • Kartę Urządzenia trzeba sporządzić się w terminie 15 dni od dnia dostarczenia urządzenia na miejsce gdzie będzie funkcjonować, a w przypadku, gdy urządzenie wymaga zainstalowania – w terminie do 15 dni od dnia zakończenia instalacji i napełnienia urządzenia.

Czym jest tona ekwiwalentu CO2? Jest to sposób zdefiniowania, ile czynnika chłodniczego znajduje się w pompie ciepła. Sama rejestracja, czyli założenie Karty urządzenia w CRO jest prosta i nie wymaga zbyt wiele doświadczenia w pracy instalatora Proces rozpoczyna się założeniem konta w CRO, następnie należy oczekiwać pozytywnej weryfikacji Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu i zalogować się do systemu. Po czym następuje założenie i wypełnienie Karty urządzenia. Niezbędne informacje do tego procesu znajdują się na tabliczce znamionowej rejestrowanej pompy ciepła.

Karta urządzenia – dla kogo i po co?

Na koniec warto przypomnieć, po co rejestrowana jest pompa ciepła (zakładana jest Karta urządzenia). Karta urządzenia jest przez operatora każdorazowo udostępniania w celu dokonywania wpisów dla instalatora, czy serwisanta z uprawnieniami F-gazowymi. Osoba, która ukończyła kurs F-gazy i zdobyła niezbędny certyfikat protokołuje w Karcie wykonane przez siebie czynności m.in. montaż, naprawę urządzenia lub nieszczelności, kontrolę szczelności, czy odzysk czynnika chłodniczego. Warto podkreślić, że w przypadku napraw wpis musi być wykonany najpóźniej w ciągu miesiąca od jej wykonania i to tylko przez osoby, które ukończyły szkolenie F-gazy.

Zazwyczaj czytane