Ogrzewanie, Piece, Kotły

Niepewna koniunktura na rynku energetycznym oraz wzrost znaczenia rozwiązań proekologicznych w głównej mierze wpływają na wybór alternatywnych względem tradycyjnego ogrzewania inwestycji w ogrzewanie budynków. Bilanse energetyczne i przewidywania ekspertów dowodzą, że w ciągu kilkudziesięciu lat wydatki ponoszone na ogrzewanie wzrosnąć mogą nawet kilkukrotnie. Stąd praktyczna potrzeba poszukiwania rozwiązań jak najmniej inwazyjnych względem środowiska naturalnego, ale przede wszystkim względem prywatnego portfela. Ile to kosztuje? Inwestycja w zakup pompy ciepła, wraz z montażem i instalacją to koszt rzędu 30 – 80 tys. zł, który w dłuższej perspektywie czasowej przynieść może znaczne oszczędności w domowym budżecie.

Fakt możliwości uzyskania dofinansowania z regionalnych programów operacyjnych, WFOŚiGW, NFOŚiGW na zakup urządzenia opartego o pozyskiwanie energii ze źródeł naturalnych dodatkowo przesądza o atrakcyjności wyboru tej formy ogrzewania budynku. W związku ze znacznymi kosztami inwestycyjnymi, przed zakupem urządzenia należy dokładnie przeanalizować specyfikę, parametry i rodzaje pomp tak, aby w dużej ilości różnych produktów wybrać urządzenie optymalnie dopasowane względem potrzeb grzewczych.

Zasada pracy pompy cieplnej polega, określając rzecz w skrócie, na wymuszeniu przepływu ciepła wbrew jego naturalnemu biegowi. Urządzenia są zatem generatorami przepływu ciepła z obszarów o niższej temperaturze, do miejsc z wyższą wartością temperatury. Najczęściej wykorzystywanym w Polsce urządzeniem jest pompa typu powietrze-woda. Relacja ceny, prostoty montażu oraz oszczędności z perspektywy rocznej wpływa na konkurencyjność tego typu pomp, służących głównie do podgrzewania wody użytkowej. Ze względu na środowisko z którego odbierane zostaje ciepło pompy dzielimy na urządzenia pozyskujące energię z wody, powietrza bądź z gruntu. Energia pozyskana w ten sposób pochodzi ze źródeł odnawialnych, a jej pozyskanie nie wiąże się już z żadnymi kosztami. Jedyne obciążenie finansowe polega na kosztach źródła zasilania pompy. Z tej perspektywy urządzenia dzielimy na olejowe, elektryczne i gazowe. Atrakcyjnym i często stosowanym rozwiązaniem jest połączenie pompy z innym systemem grzewczym. Współpraca taka, choćby z kotłem grzewczym oparta może być o pracę naprzemienną bądź łączną, aż do momentu uzyskania żądanej temperatury. Szczególną skuteczność przynosi połączenie pompy i systemu ogrzewania podłogowego.

Przed dokonaniem wyboru modelu pompy producenci zalecają zwrócić uwagę na cztery podstawowe parametry, jakimi mogą różnić się urządzenia.

  • Podstawowym jest moc grzewcza, która określa energię z jaką sprężarka dostarcza ciepło do instalacji. Wybór mocy uzależniony powinien być od projektowego obciążenia cieplnego budynku, które, w przypadku budynków nowopowstałych, określone jest w świadectwie energetycznym. Optymalne dopasowanie mocy grzewczej urządzenia, względem zapotrzebowania na ciepło uchroni zarówno przed przeinwestowaniem, jak i przed wyborem urządzenia zbyt słabego względem kubatury mieszkania.
  • Koszty eksploatacji modelów pomp ciepła określa kolejny współczynnik - moc elektryczna.
  • Analizie warto także poddać moc chłodniczą pomp, ponieważ urządzenia tego typu wykorzystuje się również do chłodzenia.
  • Ostatnim parametrem jest współczynnik wydajności cieplnej COP, wskazujący stosunek energii potrzebnej do pracy urządzenia i mocy grzewczej pompy. Im wyższa wartość współczynnika tym większa jest efektywność określonego modelu.

Pompy ciepła zalicza się do jednych z najbardziej wydajnych urządzeń opartych o technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, tuż obok kolektorów słonecznych. Ze względu na znaczne koszty inwestycyjne pamiętać należy o racjonalnym podejściu do zakupu rodzaju urządzenia i jego dobrym dopasowaniu. Na wydajność pompy wpływają także rozwiązania w zakresie termoizolacji, konstrukcja ścian budynku, ilość okien i drzwi, dlatego wybór tego typu ogrzewania dobrze jest zaplanować już na etapie projektowym.

Ogrzewanie, Piece, Kotły

Zazwyczaj czytane