Instalacje elektryczne, wodne, oświetlenie, inne

Ostatnie lata przyniosły ogromny postęp w budownictwie mieszkaniowym. Jedną z intensywnie rozwijanych technologii jest wentylacja. Powoli do lamusa odchodzą układy, opierające się wyłącznie na wentylacji grawitacyjnej. Skutecznie wypierają je układy wentylacji mechanicznej połączone z urządzeniami, służącymi do odzysku energii cieplnej. To właśnie one – rekuperatory,  pozwalają na utrzymanie optymalnej jakości powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych przy jednoczesnej efektywnej, niezależnej od warunków pogodowych i zapewniającej świeże powietrze, wentylacji.

Na czym opiera się wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna opiera się na dwukierunkowym wymuszeniu ruchu powietrza w budynku. W tradycyjnych, grawitacyjnych układach wentylacyjnych ruch powietrza wymuszano dzięki wysokim kominom, w których siłą napędową były różnice w gęstości powietrza ciepłego wewnątrz pomieszczeń i zimnego na zewnątrz. W układach tych ciepłe, zużyte powietrze wypływało przez komin, świeże zaś, zimne napływało do pomieszczeń przez nieszczelności okien lub specjalnie do tego celu wykonane nawiewniki. Układ taki dobrze sprawdzał się w okresie jesienno-zimowym, jednak w czasie lata przestawał on działać. Udoskonaleniem tego rozwiązania jest wentylacja hybrydowa, w której ruch powietrza w kominie wymuszany jest poprzez zainstalowany na jego szczycie specjalnej nasadki, która w czasie wietrznej pogody wytwarza podciśnienie i wspomaga ruch powietrza w kominie. Podobny efekt daje zastosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej, w której ruch powietrza wymuszany jest przez jeden lub kilka wentylatorów, usuwających powietrze z pomieszczeń.

Wszystkie, wymienione powyżej metody mają jedną istotną wadę – wysokie, sięgające nawet 50 lub więcej procent straty energii zużywanej na ogrzewanie budynku. Straty te są proporcjonalnie tym wyższe, im nowocześniejszy i lepiej izolowany termicznie jest budynek.

W celu ograniczenia strat energii cieplnej lepiej zastosować rozwiązanie, w którym ruch powietrza zarówno napływającego, jak i wywiewanego jest wymuszany i sterowany przez centralę wentylacyjną, która umożliwia wymianę ciepła pomiędzy strumieniami powietrza – czyli rekuperację. Nawiewy można zainstalować w pomieszczeniach takich, jak sypialnie, pokoje wypoczynkowe, czy salony, zaś wyprowadzenia zużytego powietrza na przykład w łazienkach, kuchniach, toaletach, czy suszarniach. Układ taki wymaga jednak zachowania przepływu powietrza między pomieszczeniami. W bardziej zaawansowanych układach, w pojedynczych pomieszczeniach można zainstalować zarówno nawiewy świeżego powietrza, jak i otwory wyciągowe dla tego zużytego. Wprawdzie podnosi to koszty inwestycji, ale umożliwia w pewnym stopniu możliwość regulacji warunków klimatycznych w poszczególnych strefach domu.

Co daje rekuperacja?

Rekuperacja daje przede wszystkim możliwość odzyskania energii cielnej w czasie zimy, przy zachowaniu komfortowej temperatury i ciągłego dostarczania świeżego powietrza z zewnątrz. Ta właściwość przydaje się także w czasie lata, ponieważ w wywietrzonych chłodnym, nocnym powietrzem pomieszczeniach można w czasie dnia zachować komfortową temperaturę powietrza. Jeśli zaś do rekuperatora podłączy się gruntowy wymiennik ciepła – w okresie lata można chłodzić nawiewane do pomieszczeń powietrze.


Ogromną zaletą układu jest ciągła praca, niezależna od kaprysów pogody oraz to, że rekuperacja jest praktycznie jedynym rozwiązaniem dla efektywnej wentylacji domów energooszczędnych i pasywnych. Pozwala ona inwestorom na pewną swobodę w aranżacji zewnętrznego wyglądu budynku oraz efektywniejszego wykorzystania jego wnętrza, ponieważ dzięki niej można zrezygnować z budowania kanałów i wysokich kominów.
Kolejną korzyścią, wynikającą z użycia wentylacji mechanicznej, a niemożliwą do osiągnięcia w tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej, jest możliwość filtrowania powietrza, napływającego do pomieszczeń. Filtry umożliwiają wyłapanie z nawiewanego powietrza wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, począwszy od owadów, poprzez pyłki roślin i zarodniki grzybów, aż do najdrobniejszych, acz nieobojętnych dla zdrowia ludzkiego pyłów. Ponadto, wraz z wywiewanym powietrzem usuwane są z domu również: kurz, zarodniki pleśni oraz roztocza, będące przyczyną wielu kłopotliwych alergii. Czyste, pozbawione tych zanieczyszczeń powietrze daje możliwość komfortowego życia osobom z alergiami powodowanymi przez te czynniki, a także ułatwia wyleczenie z chronicznych dotychczas dolegliwości oddechowych.
Filtry pozwalają także pozbyć się z nawiewanego powietrza zanieczyszczeń obecnych w smogu.

Zazwyczaj czytane