Budowa domu

Planując budowę domu musimy wziąć pod uwagę, że jest to proces wieloetapowy, który wymaga rzetelnego przygotowania i zaplanowania każdego etapu. Na początku wiele trudności mogą przysporzyć same formalności związane z przygotowaniem działki i uzyskaniem odpowiednich pozwoleń na budowę.

W pierwszej kolejności musimy posiadać działkę, jeśli jeszcze jej nie posiadamy, to pojawia się dodatkowy problem jej wyboru. Należy pamiętać, że budowa domu mieszkalnego jest możliwa tylko na działce budowlanej.

Bardzo ważne jest, aby sprawdzić przeznaczenie działki w Wydziale Architektury Urzędu Gminy. Musimy upewnić się, czy została ona objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli działka jest nim objęta, to wówczas należy uzyskać odpowiedni wypis. W przeciwnym wypadku w Wydziale Architektury Urzędu Gminy należy złożyć wniosek o wydanie Warunków Zabudowy Terenu.

Dodatkowym dokumentów niezbędnym przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę jest Wypis i Wyrys z Rejestru Gruntów. Dokument ten możemy uzyskać w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym. Koszt tych dokumentów jest dość zróżnicowany, gdyż sam wypis kosztuje 12 zł, natomiast za Wypis i Wyrys należy już zapłacić 120 zł.

Kolejnym dokumentem potrzebnym przy budowie domu jest Mapa Geodezyjna do Celów Projektowych, którą możemy uzyskać również w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym, albo w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pamiętajmy, że Mapa Geodezyjna do Celów Projektowych musi zostać zaktualizowana przez geodetę.

Uzyskawszy wszystkie dokumenty dotyczące działki możemy przejść do kolejnego kroku, którym jest wybór Projektu Budowlanego Domu. Tutaj mamy dwie możliwości, albo kupujemy gotowy projekt, wyszukując odpowiedni spośród dostępnych ofert, albo zlecamy wykonanie architektowi indywidualnego projektu tylko dla nas. Pamiętajmy, że gotowy projekt musi zostać odpowiednio przystosowany do możliwości posiadanej przez nas działki, jej lokalizacji czy warunków zabudowy.

Posiadając gotowy Projekt Budowlany Domu możemy uczynić kolejny krok, którym jest zatwierdzenie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę. Składając wniosek z prośbą o wydanie pozwolenia na budowę musimy załączyć odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim będą to: cztery egzemplarze Projektu Budowlanego Domu, zaświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych, decyzja o warunkach zabudowy terenu, wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz warunki techniczne dostawy mediów. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym. Od momentu złożenia wniosku do uzyskania pozwolenia na budowę może minąć nawet około 80 dni. Czas oczekiwania na odpowiedź często wynosi około 65 dni, a dodatkowo wydane pozwolenie na budowę musi się uprawomocnić, co następuje w ciągu 14 dni od jego doręczenia.

Uzyskawszy pozwolenie na budowę możemy zatrudnić kierownika budowy i poinformować Inspektorat Nadzoru Budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia budowy. Następnie odbieramy Dziennik Budowy ze Starostwa Powiatowego, którego koszt wynosi około 15-20 zł. Dziennik budowlany prowadzony jest przez kierownika budowy, który powinien zadbać o jego bieżące uzupełnianie postępującymi pracami budowlanymi. Po upływie 7 dni od zgłoszenia terminu rozpoczęcia budowy możemy w końcu zacząć budować dom. Jeśli budowa domu będzie współfinansowana kredytem hipotecznym, to wniosek o kredyt możemy złożyć dopiero po uzyskaniu Dziennika Budowy.

Po zakończeniu prac budowlanych i ukończeniu budynku ostatnią formalnością pozostaje zgłoszenie zakończenia budowy domu do Inspektora Nadzoru Budowlanego. Po upływie 21 dni od złożenia wniosku (jeśli nie wystąpią sprzeciwy) pozwolenie na użytkowanie budynku zostanie uprawomocnione. Wówczas zostaje tylko wykonanie odbioru technicznego domu i ujawnienie budynku w Księdze Wieczystej. Należy pamiętać, że to zadanie pozostaje w naszych rękach i w tym celu składamy stosowny wniosek w Sądzie Wieczystoksięgowym (koszt takiego wniosku wynosi ok. 60 zł).