Bezpieczeństwo i Automatyka

Rozpoczął się kolejny sezon grzewczy. I jak pokazują statystyki również wzrosło zagrożenie zatrucia czadem. Najczęstszym powodem zatrucia tlenkiem węgla jest niesprawna instalacja kominowa bądź też nieszczelne urządzenie. Najbardziej zagrożone są osoby, które mieszkają w domach i mieszkaniach, gdzie korzysta się z kotłów, gazowych podgrzewaczy wody czy kominków. Ale problem ten dotyczy również mieszkań w blokach i kamienicach, w których są wspólne piony wentylacyjne.

Czad jest substancją bezbarwną i bezwonną a więc niewyczuwalną przez człowieka, co oznacza niezwykle niebezpieczną. Oddychanie nawet przez krótka chwilę powietrzem zawierającym czad może doprowadzić do uszkodzenia organów najbardziej wrażliwych na niedotlenienie. Zbyt długie przebywanie w pomieszczeniu wypełnionym trującym czadem może doprowadzić do śmierci.

Aby mieć pewność, że nie ulegnie się zatruciu czadem, warto zamontować elektroniczne detektory. Poprawnie zamontowane potrafią wykryć ulatniający się niebezpieczny gaz. Jeśli w domu jest zamontowany system alarmowy, to czujnik tlenku węgla może być jednym z jego elementów, który poszerza funkcje działania. Muszą być jednak kompatybilne z systemem alarmowym.

Można też zainstalować niezależne czujniki tlenku węgla. Wyposażone są one w czujnik i sygnalizator, co umożliwia im samodzielną pracę. Czujniki te monitują całodobowo stężenie tlenku węgla w pomieszczeniu. W momencie gdy przekroczona zostanie dolna wartość graniczna dopuszczalnego stężenia, wówczas włączy się powiadamianie. Sam czujnik jednak to za mało. Jako użytkownicy pomieszczeń sami powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo. Należy zapewnić dopływ do paleniska lub w jego pobliże odpowiedniej ilości świeżego powietrza. Koniecznie trzeba też zadbać o skuteczną wentylację.

Bezpieczeny, Inteligentny, Eko Dom

Zazwyczaj czytane