Bezpieczeństwo i Automatyka

Sterowniki w odróżnieniu od napędu są elementem widocznym dla użytkownika. W tym przypadku nabierają więc znaczenia takie aspekty jak estetyka i ergonomia użytkowania. W zależności od liczby osłon okiennych czy wielkości budynku stosowane są różne systemy sterowań.

W mieszkaniach i domach jednorodzinnych zastosowanie znajdują trzy podstawowe rodzaje sterowań. Są to przewodowy sterownik indywidualny, przewodowe sterowniki indywidualne i grupowe oraz bezprzewodowe sterowanie radiowe.

Przewodowy sterownik indywidualny to najprostszy sposób automatyzacji - jeden przełącznik służy do obsługi jednej osłony. Warto jednak wiedzieć, że późniejsza rozbudowa do sterownika grupowego i wielopunktowego wymaga już wysokich nakładów na okablowanie.

Sterowniki przewodowe indywidualne i grupowe są optymalne do stosowania w takich obiektach jak domy jedno- i wielorodzinne, przedszkola, szkoły itp. Sterowanie kilkoma osłonami odbywa się automatycznie lub ręcznie z centralnego stanowiska obsługi. Instalację tworzą z reguły dwa elementy: sterownik napędu (po jednym na napęd) oraz przełącznik centralny lub centralny sterownik automatyczny z zegarem (jeden lub kilka na instalację).

Z kolei bezprzewodowe sterowanie radiowe są idealne do modernizacji i nowego budownictwa. Polecenia sterujące są przekazywane drogą radiową, pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem nie są więc potrzebne żadne przewody sterujące. W konsekwencji znacznie redukuje się wydatki instalacyjne. Rozszerzenie konfiguracji lub jej zmiana są możliwe w każdym momencie eksploatacji. Rozbudowa instalacji sterującej czy zamiana koncepcji sterowania nie wymagają prowadzenia dodatkowych  kabli. Do wyboru istnieje wiele wariantów pilotów, nadajników ściennych, włącznie z automatyką słoneczno-wiatrową oraz programatorem czasowym.

więcej na : http://portalautomatyki.pl/automatyka-budynkowa/1201307-automatyka-domowa-systemy-sterowania

Zazwyczaj czytane