wentylacja w domu

Ostatnie lata przyniosły ogromny postęp w budownictwie mieszkaniowym. Jedną z intensywnie rozwijanych technologii jest wentylacja. Powoli do lamusa odchodzą układy, opierające się wyłącznie na wentylacji grawitacyjnej. Skutecznie wypierają je układy wentylacji mechanicznej połączone z urządzeniami, służącymi do odzysku energii cieplnej. To właśnie one – rekuperatory,  pozwalają na utrzymanie optymalnej jakości powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych przy jednoczesnej efektywnej, niezależnej od warunków pogodowych i zapewniającej świeże powietrze, wentylacji.

Więcej…